PRETRAŽIVANJE KATALOGA
Traži

 

     

Osjetljivost

 
     


Uputa za pretraživanje:

Pretraživati možete po različitim zadanim uvjetima. Može se pretraživati po naslovu, autoru, izdavaču i predmetu djela. Možete odabrati različitu osjetljivost pretrage. U građi ovog kataloga upotrebljava se riječ "šport" i riječ "sport" stoga imajte na umu koristiti po potrebi oba izraza pri pretraživanju. Ako se traži pod uvjetom "Od početka izraza" tada pretražujete prvu riječ ili dio te riječi upisane u tražilicu s lijeva na desno. Primjerice Olimp, rezultat može biti Olimp, Olimpizam ili Olimpijski. Ukoliko pretražujete "Riječ unutar većeg izraza" traženi se izraz pronalazi bilo gdje u riječima upisanih u tražilicu. Primjerice sport ili šport. Ako ste upisali riječ sport dobiti ćete zapis s jednom ili više riječi, npr: sports, najbolji sportaš, sportska publicistika, dani sporta, sportska natjecanja i slično. Ako se pretražuje "Točan izraz" onda tražite točno riječi upisane u tražilicu. Kod ovog traženja da biste dobili rezultate morate biti sigurni da je traženi izraz identičan onome u bazi podataka. Kod odabira autora treba upisati prezime i ime ili samo prezime. Rezultati pretrage će izostati ako upisujete ime i prezime. Kod pretraživanja izdavača ili mjesta ili godine upišite jedan od željenih izraza: [naziv izdavača] ili [mjesto izdavanja] ili [godina]. (Riječ "ili" i uglate zagrade ne upisujete). Kombinacija izraza kod pretraživanja izdavača ne daje rezultate pretraživanja osim ako se ne unese cijeli izraz: [naziv izdavača] [mjesto] [godina]. Ako pretražjete po predmetu djela, možete upisati pojedini pojam npr.: olimpizam. Rezulatat pretrage su svi kataloški zapisi u kojima se u predmetu djela spominje olipizam kao glavna tema publikacije. Primjer jednog predmeta djela: Međunarodni olimpijski odbor - MOO - IOC - 37. sjednica - Antička Grčka - Olimpija - 1997. - olimpizam - olimpijska ideja, razvoj - sto godina olimpijskih igara - diskusije.
Veći broj rezulata pretrage možete dobiti ako ne upisujete cijelu riječ, npr: Hrvatski nego samo Hrvats ili Hrvat. Time se znatnije povećava broj rezultata, ali uvijek u odnosu na osjetljivost pretrage.

 

Na vrh